ਡਰਮਲਾਈਟ DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੇਸ

212.85 + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਖਿਆ?
SKU: ਡਰਮਲੀ-130 ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ਵੇਰਵਾ

DermLite DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਲਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੇਸ

ਸਮੀਖਿਆ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਹਨ.

"ਡਰਮਲਾਈਟ DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੇਸ" ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੋ
ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ