ਡਰਮਲਾਈਟ DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਆਈਪੀਸ

65.27 + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਖਿਆ?
SKU: ਡਰਮਲੀ-133 ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਟੈਗਸ: ,

ਵੇਰਵਾ

DermLite DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਲਈ ਆਈਪੀਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਸਮੀਖਿਆ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਹਨ.

"ਡਰਮਲਾਈਟ DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਆਈਪੀਸ" ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੋ
ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ