ਵਿਕਰੀ!

ਡਰਮਲਾਈਟ DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਆਈਪੀਸ

ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸੀ: $65.00।ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ: $57.80। + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

SKU: ਡਰਮਲੀ-133 ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਟੈਗਸ: ,

ਵੇਰਵਾ

DermLite DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਲਈ ਆਈਪੀਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਸਮੀਖਿਆ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਹਨ.

"ਡਰਮਲਾਈਟ DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਆਈਪੀਸ" ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੋ
ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ