ਵਿਕਰੀ!

ਸਿਰਸ ਹੈੱਡ ਮਾਊਂਟਡ ਸਿਸਟਮ ਲਈ V900L ਬੈਟਰੀ

$205.00 + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਖਿਆ?

ਵੇਰਵਾ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ thev900L ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ thev900L ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਸਮੀਖਿਆ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਹਨ.

"ਸਾਈਰਸ ਹੈੱਡ ਮਾਊਂਟਡ ਸਿਸਟਮ ਲਈ V900L ਬੈਟਰੀ" ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੋ
ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ