ਡਰਮਲਾਈਟ DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੂਲਰ

$15.00 + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਖਿਆ?
SKU: ਡਰਮਲੀ-137 ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ਵੇਰਵਾ

DermLite DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਲਈ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ

ਸਮੀਖਿਆ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਹਨ.

"ਡਰਮਲਾਈਟ DL5 ਡਰਮਾਟੋਸਕੋਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੂਲਰ" ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੋ
ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ